Inscripcions obertes dels mòduls 2, 3 i 4 de formació de l'ETECAM

L'Escola Tècnica de L'Espectacle de la Casa de la Música de Salt-Girona es prepara per al nou curs

L’ETECAM és L’Escola Tècnica de L’Espectacle de la Casa de la Música de Salt-Girona. Sorgeix de la unió de tots els cursos de tècniques de L’espectacle que s’imparteixen dins L’àrea de formació del projecte Casa de la Música.

El projecte Casa de la Música sorgeix com a una iniciativa socio-musical des de la iniciativa privada i amb la participació de les administracions, per tal de dinamitzar L’escena musical del territori i fomentar la utilització de la música com a eina D’integració social. La primera Casa de la Música neix a Mataró, la primavera del 2005, des de la sala Clap. La segona sorgeix a Salt i Girona, el setembre del mateix any al voltant de L’activitat musical de La Mirona. El gener de 2006 s’incorpora al projecte L’Hospitalet (Salamandra) i les darreres cases a arribar han estat Terrassa i Manresa.

La Casa de la Música Salt-Girona és un projecte coparticipat per L’Institut Català de les Indústries Culturals de la Generalitat de Catalunya (ICIC), la Diputació de Girona, L’Ajuntament de Salt i RGB Management ? Sala La Mirona.

El projecte Casa de la Música gira al voltant de la formació, la creació, l’exhibició i la participació ciutadana. Dins L’ambit de creació, hi ha diversos apartats, com la formació Musical, la formació escolar i la Formació Tècnica, que és la que dona lloc a L’ETECAM.