INSITU Mostra d'arts del moviment

Últims dies per presentar-se!! Fins el 15 de Juliol

La 4a Edició IN SITU es durà a terme els dies 17, 18 i 19 de desembre del 2015 al claustre de l’Arts Santa Mònica, i es presentaran les 6 peces escollides durant el procés de selecció.

La convocatòria va dirigida a artistes independents o col·lectius artístics residents a Catalunya o amb un vincle professional amb el sector local, amb línies de treball experimentals, que indaguen en noves metodologies de treball i nous llenguatges i que vulguin localitzar el seu treball al Arts Santa Mònica.

La Mostra IN SITU treballa per a crear un circuit de programació en festivals i espais de caràcter similar, per tal de donar sortida a les peces participants en la Mostra. S’han establert col·laboracions amb els programes El Macba es Viu, i el Festival Sismògraf, la Sala Hiroshima i s’obriran noves col·laboracions de cara a la 4a Edició.

 

Per tal de participar-hi, caldrà emplenar un formulari adjuntat tot seguit.