"Irrational Man", el nou film de Woody Allen, amb Joaquin Phoenix i Emma Stone

Un Allen mig endormiscat


En un campus universitari, un professor de filosofia en plena crisi existencial, li dóna un nou propòsit a la seva vida quan es relaciona sentimentalment amb una de les seves alumnes.