Joan-Lluís Lluís és escriptor i dirigeix el servei de llengua de la casa de la Generalitat a Perpinyà

?L'edició en català s'ha reduït molt en deu anys'


Aquest escriptor, nascut a Perpinyà el 1963, es mostra pessimista davant la situació de la literatura i l’edició en català a la Catalunya Nord. No obstant, considera que el fet que el Consell General dels Pirineus Orientals hagi reconegut el català és un pas important, sempre que l’estat hi doni suport.

REPOSICIÓ