Jordi Sellas, director de Creació i Empreses culturals del Departament de Cultura

"La nova taxa per produir cinema que pagaran les teleoperades és lícita i lògica"


Sellas va arribar el gener de 2013 al Departament de Cultura de la Generalitat en el marc d’una reestructuració de la seva cúpula per la qual es va crear una nova àrea de Creació i Empreses culturals que incloïa també l’anterior direcció general de Promoció i Cooperació Cultural. Sellas, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la UAB, actualment era director de l’àrea digital i de nous negocis d’RBA, així com presentador i director del programa “Generació digital” de Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya. Entrevista realitzada per l’ACPG.