Josep Borràs, director de l'Escola Superior de Música de Catalunya

Coneixem l'Esmuc


L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre oficial d’iniciativa pública que imparteix a Catalunya el Títol superior de música, en el marc de la nova ordenació dels ensenyaments artístics i la seva inserció en l’Espai Europeu de l’Educació Superior. La voluntat de l’Escola és reflectir la diversitat del panorama musical actual, entenent la música com un fenomen que té una dimensió i una funció professional i social molt important.