Josep Manuel Rueda director D’explotació i difusió del Departament de Cultura

?El museu modern ha de provocar implicació sociaL'


Josep Manuel Rueda explica les diferents polítiques de gestió dels museus catalans així com els models museístics que s’estan portant a terme, coincidint amb la inauguració del Museu de Lleida. Comenta que s’està treballant en xarxa per intentar unificar tot el territori català, en quan a patrimoni i difusió. (Reposició de l’entrevista del dia 29.11.07)