L’autogestió de L’aprenentatge centra L’Univest 2011

El congrés ofereix visions actualitzades per orientar millor el treball dels estudiants universitaris

Els dies 16 i 17 de juny de 2011 tindrà lloc a la UdG la terecera edició del Congrés Internacional UNIVEST. Amb aquesta nova edició, es consolida L’existència D’un espai destinat a la reflexió i a L’intercanvi D’idees al voltant del procés D’ensenyament i aprenentatge a la universitat, en el qual L’estudiant esdevé el centre de tot el seu desenvolupament.

Organitzat pel Vicerectorat de Política Acadèmica i l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, L’Univest’11 tindrà lloc a L’Aula Magna de la Universitat de Girona, situada a L’Església de Sant Domènec. Aplegarà 400 participants (provinents de Catalunya, de l’Estat Espanyol i també de L’estranger) i es presentaran un total de 211 comunicacions.

Es tracta D’una proposta innovadora en la qual el professorat, els estudiants i el personal D’administració i serveis estan convidats a aportar-hi les seves idees, reflexions i punts de vista particulars respecte dels següents eixos temàtics: Planificació de la docència centrada en l’estudiant, Avaluació, Tutorització, Participació dels estudiants en la vida universitària, i Experiències fora de les aules ordinàries de classe.

Meritxell Estebanell, directora de L’Institut de Ciènces de L’Educació Josep Pallach, considera que ?és important entendre que amb el procés de renovació que s’està vivint a L’ensenyament superior, un dels principals canvis es produeix en el fet de situar L’estudiant i el seu procés D’aprenentatge en el centre de totes les actuacions que tenen lloc a la Universitat. S?ha passat de prioritzar els continguts i la docència a situar els aprenents i la creació de coneixement en L’eix principal de L’activitat universitària. I aquest canvi de mentalitat no resulta fàcil de fer. Per això, és important crear espais on els agents implicats es puguin reunir, debatre, compartir experiències i plantejar solucions de futur que ajudin a avançar en aquesta línia. Aquest és L’objectiu que es va pretendre quan es va crear un congrés internacional centrat en la universitat i els estudiants, L’Univest.?

Les dues edicions anteriors, realitzades els anys 2008 i 2009, es van centrar en ?L’estudiant, eix del canvi a la universitat’ i en les ?Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat’, respectivament.

Atenent als interessos i preocupacions manifestats en la darrera edició del Congrés, s’ha escollit com a focus de treball per a L’Univest’11 “L’autogestió de L’aprenentatge”. El programa intentarà oferir visions actualitzades que permetin orientar millor el treball de tots els responsables de facilitar els processos i oferir les eines necessàries, per tal que els estudiants puguin desenvolupar adequadament el seu treball a la universitat.

Com en les edicions anteriors, es contemplen dos espais de treball diferents: les conferències plenàries i les taules de comunicacions.

Més informació

Etiquetes:
,