L'home més afortunat del món (CCG) és la primera novel·la de Carles Ribas

?A vegades penses més amb imatges que amb paraules


Aquesta novel·la narra, en forma de dietari, la decadent història D’un escriptor que vaga de bar en bar. El seu escriptor, Carles Ribas, és llicenciat en història de L’art i col·laborador habitual en premsa com a crític cinematogràfic, a més de dur la programació del cinema Truffaut.