La batalla de Tetuan de Fortuny: De la trinxera al museu

El Museu Nacional d’Art de Catalunya organitza una exposició a l’entorn de La batalla de Tetuan, una de les produccions més emblemàtiques de Marià Fortuny i, alhora, una de les peces més admirades de la col·lecció del museu

A partir del 19 d’abril, aquesta exposició explorarà la dimensió artística, documental i també sentimental d’una obra que desperta una enorme fascinació, tant entre els especialistes com entre el gran públic. La mostra es presentarà a les sales de la col·lecció permanent, coincidint amb el viatge a Reus, per a l’exposició Fortuny, el mite d’una cinquantena d’obres de la col·lecció del MNAC.
La batalla de Tetuan de Fortuny. De la trinxera al museuproposarà un recorregut molt complet per diferents aspectes de la pintura que l’artista va realitzar a Roma entre 1862 i 1864, i que va deixar inacabada. Es posarà l’atenció en el procés de creació de l’obra i en el context històric en el qual neix i es desenvolupa la idea artística de Fortuny, coincidint amb el seu primer viatge al Marroc.
La mostra també abordarà l’objecte pictòric com a element patrimonial d’un gran valor que ha viscut tot un seguit d’aventures i desventures, des de la seva arribada a Barcelona l’any 1875, quan va ser adquirida per la Diputació, fins al seu darrer trasllat l’any 2004, que s’instal·là a Montjuïc per formar part de la col·lecció permanent del MNAC.
L’exposició comptarà amb un espai dedicat a Salvador Dalí, autor d’una versió de La batalla de Tetuan de grans dimensions, exposada al Saló del Tinell el 1962 i que fa palesa la influència que l’obra de Fortuny va exercir sobre el mestre del surrealisme.
Bona part de les obres que es podran veure en aquesta mostra pertanyen a les col·leccions del Museu Nacional, que conserva un nombre molt important de produccions de Marià Fortuny. A més, el projecte també comptarà amb importants préstecs de col·leccions públiques i privades, com ara El Museo Nacional del Prado, el Museu de Reus, la Biblioteca Nacional deEspanya, Patrimonio Nacional o el Museu Dalí de Figueres.