'La Capitana' de Ramon Oller al TNC

Homenatge a Carmen Amaya


Si Catalunya ha donat un grapat d’artistes universals inqüestionables, entre aquests s’hi ha de comptar Carmen Amaya, que va aconseguir situar el seu nom al costat dels creadors més importants del segle XX. La Capitana és un viatge a través de diferents disciplines artístiques, que vol beure del dinamisme amb què l’art del flamenc ha ultrapassat tota mena de fronteres creatives, per acostar-nos a aquesta extraordinària dona, gitana, universal.  La podreu veure a la Sala Gran del TNC, del 30 d’octubre al 10 de novembre de 2013.  (Vídeo TNC)