La Coordinadora de Pastorets de Catalunya agrupa 42 espectacles que mouran 5.000 participants i 60.000 espectadors

La representació nadalenca per excelència omple els teatres d'arreu del país

Aquests dies, molts teatres de Catalunya s’han omplert i s’ompliran de milers D’actors i espectadors per donar vida a les representacions de L’espectacle nadalenc dels Pastorets, una de les manifestacions tradicionals més genuïnes del nostre país.

Durant aquesta setmana s’han començat representacions almenys a nou poblacions integrats a la Coordinadora. Molts es perllongaran fins a a mitjan gener. Alguns D’ells mantindran calendari durant la resta de gener i primers de febrer.

A partir de diferents textos i guions, però amb una mateixa il·lusió col·lectiva: utilitzar el teatre per a presentar la historia universal del Nadal, mantenint una tradició de segles i convertint-la en una festa ritual que aplega a petits i grans, a gent de tota creença i procedència i que, majoritàriament conserva una gran vitalitat.

42 espectacles integrats a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya

Són els que integren la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, un ens que va constituir-se al 2006 amb L’objectiu D’esdevenir un fòrum de relació entre els grups i un motor per a la valoració i difusió com a referent cultural. Unes altres finalitats de la Coordinadora són fer de pont de connexió amb L’entorn i els nous canals de difusió, i convertir-se en eina D’intercanvi i de formació.

Aquests 42 espectacles es distribueixen territorialment en una vintena de comarques que abracen tot el territori de Catalunya: del Ripollès al Barcelonès i del Montsià al Baix Empordà. En total oferiran prop de 200 representacions i mouran aproximadament 5.000 participants entre actors i actrius, cantaires, dansaires, musics, tramoies, tècnics i organitzadors. Es compta que per aquests espectacles de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya hi passaran cap a 60.000 espectadors.

Aquest Nadal de 2010, la Coordinadora de Pastorets de Catalunya ha editat un opuscle on es difon un recull gràfic dels 42 espectacles integrats a la Coordinadora, amb indicacions informatives de textos representats, dates, hores, llocs i altres informacions D’interès. En el pròleg D’aquest llibret, de 52 pàgines i editat a tot color, el president de la Coordinadora Josep M. de Ramon vincula la permanència de la tradició D’Els Pastorets al tarannà del país: ?La història D’un país que s’aplega per compartir les coses senzilles, però que s’esforça en tirar endavant les seves il·lusions i grans reptes per més difícils que semblin, malgrat tots els aires que puguin bufar en contra?. Aquesta és la primera vegada que s’edita una publicació D’aquest tipus a Catalunya.

Els Pastorets en el decurs de la seva història han estat i son un viver D’associacionisme, de formació en el lleure, D’integració i de convivència de la gent D’aquest país, esdevenint una escola de teatre i un focus de civisme i de ciutadania, convertint-se moltes vegades en ensenya i signe D’identitat del lloc on es representen.