La Coordinadora de Teatres Independents de Catalunya neix per promoure les sales privades de petit format arreu del país

L'han fundat la Sala La Planeta (Girona), la Sala Trono (Tarragona), el Teatre de L'Aurora (Igualada) i el Teatre de Ponent (Granollers)

La Coordinadora de Teatres Independents de Catalunya (CTIC) és una associació D’espais teatrals de petit o mitjà format i gestió privada, ubicats fora de la ciutat de Barcelona, que compten amb un projecte artístic D’exhibició i
producció D’espectacles professionals. Són teatres que no es regeixen per criteris purament comercials i lucratius, sinó que actuen amb independència i empesos per una vocació de servei públic.

La nova coordinadora L’han fundat la Sala La Planeta (Girona), la Sala Trono (Tarragona), el Teatre de L’Aurora (Igualada) i el Teatre de Ponent (Granollers), però pretén anar ampliant el nombre de teatres associats per estendre?s per tot el territori català. Aquests espais escènics han anat assumint, en els darrers anys, un paper social i cultural fonamental, complementant L’oferta dels teatres públics de les seves localitats i, alhora, absorbint i donant
suport a la creació des de fora de la ciutat de Barcelona.

La CTIC neix amb L’objectiu de defensar L’existència i la presència dels teatres independents arreu del país, promovent i difonent les activitats que realitzen. D’aquesta manera, es pretén aconseguir L’establiment de sinèrgies entre els propis socis, així com entre L’associació i els diversos agents del sector de les arts escèniques. Per altra banda, la coordinadora vol continuar impulsant L’accés D’artistes i creadors emergents al circuit professional a través dels seus teatres associats.

Els teatres de la CTIC en xifres

Els teatres independents de fora de Barcelona tenen un impacte important en el sector professional de les arts escèniques a Catalunya. Durant el període de 2008 a 2010, van programar en total 564 companyies i prop de 1.300 funcions en què hi van assistir més de 84.000 espectadors. D’aquestes companyies, un 79% eren catalanes i també el 79% de les funcions van ser en català. Pel que fa als espectacles programats, un 10% van ser de producció pròpia i un 90% de producció aliena. Sobre la producció pròpia, els teatres associats van crear durant aquests tres anys 36 produccions pròpies que han realitzat més de 1.300 funcions en gira. Només durant L’any 2010, els quatre van programar 218 companyies i prop de 500 funcions en què hi van assistir més de 32.000 espectadors.

Els antecedents

La CTIC sorgeix de la Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya (COSACA), entitat que, al seu torn, procedia de la COSABA, que agrupava només les sales alternatives de Barcelona, però que va canviar la seva denominació en incorporar les sales alternatives D’arreu del país. En el marc de la COSACA, les sales del territori troben progressivament més denominadors comuns entre elles que no pas amb les sales barcelonines i, de manera natural, comencen a col·laborar estretament generant, per exemple, un circuit no formal per on giren les seves respectives produccions acordant unes condicions D’exhibició comunes que serien difícils D’aconseguir a Barcelona. A la vegada, també detecten que coincideixen, de manera espontània, en la programació de diverses produccions -en la seva majoria de creadors emergents- que acaben girant per aquests espais escènics. Arran de la baixa a la Coordinadora D’algunes sales barcelonines com la Sala Beckett o L’Espai Brossa i de la creixent dilució del concepte de sala alternativa, es decideix dissoldre la COSACA i els teatres del territori constitueixen la CTIC, donant forma a una realitat cultural i a una relació que ja han mantingut durant anys.

Etiquetes: