"La entrega", l'autor de "Shutter Island", presenta l'últim film que va filmar James Gandolfini

Entre l'espasa i la paret


Analitza a fons l’ocupació per part del crim organitzat de bars de barris de Nova York com “bústies” per al blanqueig de diners. Quan Bob Saginowski, un solitari bàrman de Brooklyn, descobreix un lliurament d’un paio utilitzant a un ferit cadell de pit bull al qual salva d’una mort certa, entra en contacte amb Nadia, una misteriosa dona que amaga un tenebrós passat.