La filmoteca digitalitza L’obra de Llorenç Soler D’entre 1965 i 1980

La operació permetrà accedir a una sèrie de títols, de la majoria dels quals només es conserven precàries còpies en 16 mm.

Com abans havia fet amb L’obra D’Antoni Padrós, la Filmoteca de Catalunya ha emprès ara la digitalització de vint-i-un títols del cineasta independent Llorenç Soler, pertanyents a la primera etapa de la seva obra (1965 a 1980), que no estaven consultables degut a la precarietat del seu estat de conservació. La operació consisteix a abocar a formats digitals, prèvia restauració, còpies de films rodats en 16 mm., de la majoria dels quals no es conserven els negatius
Després de ?Pirineos de Lérida? (1965), film D’encàrrec de L’Ajuntament de La Pobla de Segur que va ser segrestat sense exhibir-se a causa de la denúncia social que contenia, Soler va seguir fent cròniques cinematogràfiques de la opressió i la misèria moral que la dictadura franquista infligia al país, prioritzant L’autonomia del llenguatge visual sobre el de les paraules.

Aquests films només van poder exhibir-se en circuits clandestins i en actes de resistència política, però avui suposen un valuosíssim testimoni històric de L’última dècada del franquisme i primers anys del post-franquisme.

A més de ?Pirineos de Lérida?, els títols que s’estan digitalitzant són: ?52 domingos’ (1966), ?Será tu tierra? (1966), ?D’un temps, D’un país’ (1968), ?El largo viaje a la ira? (1969), ?El altoparlante? (1970), ?Noticiario RNA? (1970), ?Carnet de identidaD’ (1970), ?Film sin nombre? (1970), ?La enfermedad alcohólica? (1973), ?Sobrevivir en Mauthausen? (1975), ?¡Torera!? (1975), ?Cantata de Santa María de Iquique? (1975, co-dirigida amb Jaume Rodri), ?Cerdà, una obra malograda? (1976), ?Gitanos sin romancero? (1976), ?Antisalmo? (1977), ?Votad, votad, malditos’ (1977), ?Autopista: Unha navallada á nosa terra? (1977), ?Condenados a beber? (1978) i ?Más allá de las rejas’ (1980).