La Fundació Joan Miró té la col·lecció més completa del pintor

?La Fundació inclou tretze mil peces entre pintura, escultura i obra gràfica?


La Fundació Joan Miró té per objectiu des del dia de la seva creació potenciar el coneixement de L’obra i la personalitat del seu creador, com també fomentar la investigació al voltant de Joan Miró per posar de manifest la vigència de les seves aportacions.