La Fundació puntCAT celebra el Dia d'Internet

PuntCat presenta dues webs que permetran estar més a prop de la seva comunicat

Amb motiu del Dia Internacional d’Internet, la Fundació puntCAT presenta avui dues noves webs, www.fundació.cat i www.totssom.cat , amb les quals pretén estar més a prop de la comunitat a la qual serveix i dels més de 36.000 dominis .cat que hi ha actualment.

Des d’aquest moment la pàgina ww.domini.cat resta per les qüestions relacionades amb el registre de dominis .cat, mentre que la tasca sense afany de guany que realitza la Fundació per a desenvolupar la Societat de la Informació catalanoparlant, es pot consultar a través de www.fundació.cat.

Durant els tres anys D’existència del domini, puntCAT ha realitzat diverses activitats obertes a tothom. Algunes d’elles han assolit un gran èxit mesurable, per exemple, per la quantitat de descàrregues de l’estalvi de pantalla, D’elevada participació al joc de la Conquesta del domini o la gran difusió del mapa de la xarxa.cat. Com a resposta a les demandes d’aquesta participativa comunitat d’amics del .cat, la Fundació ha creat TotsSom.cat , una pàgina que aplega totes aquestes activitats interactives que, de forma fàcil, dinàmica i gratuïta, permeten a la nostra comunitat fer ús de les noves tecnologies.

A més a més, per fer més participativa la nostra comunitat dels projectes de puntCAT, des d’aquesta web s’accedeix també a les diferents xarxes socials en les quals els seguidors de puntCAT segueixen de prop les seves activitats: YouTube, Facebook, Twitter i
Flickr.

La qualitat d’aquestes webs, que compleixen els estàndards establerts per W3C, permet
una adequada accessibilitat i una perfecta visualització des de diferents navegadors. De fet, la web del registre .cat ja és accessible també des de qualsevol terminal mòbil que es connecti a mobil.domini.cat com a resultat del projecte de fi de carrera d’un alumne, Tècnic de Sistemes, de la UAB, que col·labora amb la Fundació puntCAT.