La Galeria No+Art 3.14 i la Fundació Atrium Artis actualitzen el missatge del Beatus

L'exposició ?Una mirada a L'any mil des de la talaia de la modernitat' contraposa les visions de l'art d'abans i ara

El Beatus de Girona, D’una extraordinària i complexa varietat iconogràfica, representa la culminació del desenvolupament gràfic D’una època convulsa al voltant de L’any mil. Geografia, arquitectura, història, fabulació, imaginació, sociologia, matemàtica… una infinitat de matèries i coneixements s’integren en aquests manuscrits, expressant la voluntat D’aplegar el saber D’una època i utilitzant la il·lustració com a eina per a la comunicació. Ens proposem actualitzar a través D’aquesta exposició L’essència del missatge.

Buscar simplicitat a idees complexes és una de les principals motivacions dels autors D’aquest manuscrit. Aquesta vessant pedagògica també és L’eix principal de la nostra mostra, relacionant la mirada i les accions D’artistes plàstics contemporanis (Narcís Coderch, Quico Estivill, Jordi Isern i Jordi Serra) amb els missatges inclosos en aquests documents, de gran importància per entendre una època que marcarà el devenir de la nostra societat…

Tant Quico Estivill com Jordi Isern ens presenten obres recents concebudes en format de llibre. Estivill en monumentalitza el disseny presentant-nos grans volums de gairebé dos metres D’altura on reflexiona entorn de la comunicació i la transmissió de coneixements. Isern uneix la espiritualitat subjacent de la seva obra pictòrica amb la dimensió mística del llibre i la lectura.

Pel que fa a Jordi Serra ens presenta muntanyes de brossa de acumulada: el nostre apocalipsis. Amb diferents quadres D’una tècnica depurada L’artista ens pinta objectes de la vida quotidiana: mals endreços, containers D’escombraries amuntegades… Una de les lectures que el propi artista fa D’aquesta sèrie D’obres és justament aquesta part fosca de la societat: allò que s’ha D’amagar, que no queda be ensenyar i menys en una obra D’art. Al final, si no s’hi posa remei, pot acabar essent la nostra desgracia, la contaminació del nostre ecosistema, el nostre apocalipsis.

El sentit de L’humor de Narcís Coderch també hi té cabuda en aquesta exposició entorn del Beatus de Girona. Oques de dos caps, Pantocràtors fumadors… Coderch representa el costat irònic i sarcàstic de la religió i de la vida, fent ús sempre de la fabulació creativa que el caracteritza.