Línies paral·leles, exposició de Jordi Amagat a la Sala Dalmau

La idea que recull el títol és doble, per un costat, fa referència a les obres contemporànies d'Amagat juntament amb algunes dels períodes anteriors


El títol “Línies paral·leles” fa referència, d’una banda, a la presència paral·lela a l’exposició dels seus treballs més recents juntament amb algunes obres anteriors, i per un altre a la constant aparició de línies en les seves últimes pintures. Amagat sempre s’ha considerat a si mateix una rara avis, ni figuratiu ni abstracte, és, com ell comenta “una barreja de tot, de molts tipus d’art del segle XX”, des de l’ordre del cubisme al misteri de la pintura metafísica passant per l’art-decó o el surrealisme.

L’exposició és visitable del 10 de febrer al 26 de març a la Galeria d’art Sala Dalmau.