La Intel·ligència Artificial en els àmbits cultural i turístic

El ‘Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a les indústries culturals i basades en l’experiència’ apunta als festivals i a altres activitats culturals

Redacció.- El ‘Llibre blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a les indústries culturals i basades en l’experiència’ apunta al paper destacat que poden tenir els festivals i altres activitats culturals, les experiències turístiques o els esdeveniment esportius com a entorns de proves de projectes tractors per a la introducció d’IA en el sector, així com a la innovació publicoprivada i a la formació de talent, en un context on es preveu que l’aplicació d’aquesta tecnologia obri la porta a maneres diferents de generar o gaudir de nous continguts, formats i experiències.

El document, que acaba de presentar a Barcelona el Centre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence (CIDAI), recull una llista de recomanacions per contribuir a donar resposta als reptes del sector a Catalunya i a accelerar l’adopció de la Intel·ligència Artificial.

“A Catalunya tenim un entorn propici per destacar en el desenvolupament de solucions tecnològiques d’Intel·ligència Artificial al sector de les Indústries Culturals i basades en l’Experiència. Comptem amb un ecosistema fort de centres de recerca i empreses especialitzades en IA i un gran teixit d’empreses i entitats del sector cultural. Si els ajuntem, podem generar projectes innovadors que ajudin a la transformació digital del sector”, afirma el director general d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya, Dani Marco.

“Aquest llibre ens serà molt útil per veure cap a on hem d’anar, com hem de treballar, com ho hem d’explicar i quines línies s’han de posar en marxa”, destaca la directora general d’Innovació i Cultura Digital en el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Marisol López, qui posa en relleu que la connexió entre els àmbits cultural i tecnològic produeix “una mena d’efecte transformador” i “ampliador d’universos” que “és realment interessant”.

“Des del Clúster audiovisual de Catalunya, pensem que el creixement i consolidació de la indústria audiovisual catalana es podrà donar si adoptem les noves tecnologies. La intel·ligència artificial és una tecnologia clau en aquesta estratègia perquè ens ajuda a ser més eficients i per tant, més competitius i perquè ens permet conèixer millor els nostres públics”, apunta el director general de Grupo Lavinia i president del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant.

Com s’ha destacat en la taula rodona de presentació del llibre blanc, “Catalunya ha estat i és referència internacional per la seva creativitat en obres culturals i experiències turístiques. De cara al segle XXI, i per consolidar aquesta posició al món, té el repte d’arriscar i d’invertir en el desenvolupament de les noves tecnologies destinades a crear, produir, distribuir, consumir i conèixer els continguts culturals i altres productes d’experiència”, afirma l’especialista en cultura i turisme del Departament de Consultoria d’Eurecat, Xavier Cubeles.

En paraules del director del CIDAI i de l’Àrea Digital d’Eurecat, Joan Mas, “el CIDAI, en la seva missió d’apropar la innovació tecnològica en IA i dades als diferents àmbits de l’economia catalana, gràcies a l’elaboració d’aquest llibre blanc ha reunit, per primera vegada, empreses de les indústries creatives i de l’experiència, administració i tecnòlegs per abordar els reptes de futur que la IA planteja a aquest sector”.

L’abast de l’estudi “s’ha focalitzat en les activitats de generació, distribució i consum de continguts i experiències, com també en l’anàlisi i extracció d’informació. Per a cada una d’aquestes activitats, hem identificat projectes de referència en el sector de les ICbE i avantatges de fer servir les tecnologies de les dades i la IA per millorar la proposta de valor de les organitzacions del sector”, afirma el gerent del CIDAI, Marco Orellana, per a qui, actualment, “si volem ser competitius, ja no ens hem de preguntar com la IA ens pot ajudar, sinó en què estem fent servir la IA i com podem tenir millor rendiment d’aquestes tecnologies”.

El document detecta la necessitat d’impulsar la creació d’una taula sectorial de les indústries culturals i basades en l’experiència, per tal que el sector pugui aplicar les millores recomanades pels experts que conformen el laboratori d’idees que han participat en l’elaboració de l’estudi i beneficiar-se de les oportunitats que podria obtenir de la Intel·ligència Artificial en matèria de generació de continguts i noves experiències i de la seva distribució i consum, així com pel que fa a l’anàlisi i extracció d’informació de les dades disponibles, garantint la seva anonimització.

Entre les recomanacions per a l’adopció de la Intel·ligència Artificial que tindrien un major impacte per a l’ecosistema català de les indústries culturals i basades en l’experiència destaca que el sector públic actuï com a facilitador per afavorir la innovació publicoprivada mitjançant accions que promoguin el desenvolupament de noves iniciatives i l’accés a finançament. Alhora, es fa èmfasi en la necessitat que tant empreses com organismes del sector defineixin estratègies concretes en Intel·ligència Artificial i que es capti i formi talent en matèria tecnològica i amb habilitats híbrides tecnològiques-humanístiques.

A més, es recomana facilitar la creació de projectes tractors aprofitant els esdeveniments que s’organitzin al territori com per exemple festivals o actes esportius, perquè esdevinguin entorns de proves en els quals abordar els reptes de l’aplicació de la IA en el sector, com la fragmentació de les dades i la seva interoperabilitat o la propietat intel·lectual.

El sector de les indústries culturals i basades en l’experiència a Catalunya

Prenent com a referència les xifres de l’any 2018, l’àmbit de la cultura a Catalunya inclou un total de 39.558 empreses i 112.567 treballadors, amb un volum de negoci anual de 12.442 milions d’euros i amb un valor afegit brut de 4.670 milions d’euros, xifres que representen un 5,1 per cent del PIB català i un 3 per cent de l’ocupació.

A aquestes xifres caldria sumar-hi les activitats vinculades a l’experiència del turisme, un sector que, prenent també com a referència les dades de l’any 2018, inclou 91.678 empreses, amb una ocupació de 402.700 persones i un volum de negoci total de 27.006 milions d’euros, que representa un 11 per cent del PIB català del 2018.

El CIDAI està coordinat per Eurecat, i està format pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el BSC, el CVC, Fundació i2CAT, l’IDEAI-UPC i les empreses NTT DATA, Microsoft, SDG Group i SAP.