La nova peça de La Fundació Gala-Salvador Dalí es podrà veure a mitjans de novembre

L'obra és un oli de primera època pintat per les dues cares

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha adquirit una nova obra de L’artista, un oli pintat per les dues cares titulat Figura D’esquenes (anvers) i Nimfes i senyoretes a la font D’un jardí (revers), procedent D’una coL’lecció particular i que des de L’any 1925, amb L’excepció de L’antològica de L’Any Dalí, no s’havia mostrat en públic. L’obra es podrà veure a la Sala de les Peixateries a partir de mitjans de novembre.

Des de L’any 1991, la Fundació Dalí porta a terme una intensa tasca D’adquisició D’obres, en total ha incorporat als seus fons més de 300 peces, que actualment tenen un valor global de més de 30 milions D’euros, finançats amb fons generats íntegrament per la seva activitat.

Context de realització de L’obra

Es tracta de dues pintures del jove Dalí que comparteixen el mateix suport:  un cartró pintat per ambdues cares. En un cantó, una escena lúdica de gran lirisme. A L’altre, un retrat D’Anna Maria, la germana del pintor. La primera obra realitzada, des D’un punt de vista cronològic, és Nimfes i senyoretes a la font D’un jardí. Aquest tremp s’inscriu dins la temàtica festiva D’altres cartrons creats cap a L’any 1921. Nimfes i senyoretes a la font D’un jardí ens transporta a un entorn, de ressons idíL’lics, on les nimfes prenen un bany en una gran font, flanquejada per dues fileres D’arbres. El pintor capta un moment del bany ritual. En aquest tremp, Dalí plasma la seva recerca D’un simbolisme decadent. Les figures femenines que apareixen evoquen una Arcàdia clàssica, i desprenen sensualitat, refinament i exquisidesa en les formes, combinada amb una riquesa cromàtica evocadora i molt delicada.

En aquesta mirada del pintor no es pot oblidar L’obra D’Ismael Smith, Marià Andreu o Néstor Martín-Fernández de la Torre, tots ells artistes contemporanis i amics seus, amb qui va tenir relació, especialment amb el darrer, també amic de Federico García Lorca.

No se saben les raons que van impulsar Dalí a aprofitar L’altra cara del cartró, però no és el primer cop que ho fa. Tampoc no és el primer cop en què Anna Maria li serveix de tema central. Els primers retrats de la seva germana daten de 1923 (Catàleg Raonat núm. 121 i 129). Aquest retrat, Figura D’esquenes, el podem datar L’any 1925, i el podem inscriure estèticament en el corrent italianitzant de ?retorn a L’ordre?. De ben segur, L’artista el  va pintar durant les èpoques de vacances quan Anna Maria solia posar per a ell. L’obra presenta força semblances amb Noia asseguda també coneguda com a Noia D’esquena, pintada el mateix any, i que pertany a la coL’lecció del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) de Madrid.

Etiquetes: