L'ADN Galeria ens presenta 'Time to relax', de l'artista cubà Adrian Melis

Moment de relaxar-nos


En el seu segon solo show a Barcelona, Adrian Melis presenta a Adn Galeria: Time to relax. A diferència de la seva primera mostra que se centrava en els marcs imposats per les estructures sociopolítiques cubanes, els projectes aquí proposats posen la seva mirada en la situació contemporània espanyola deixant de banda la tensió entre règims de productivitat i improductivitat i focalitzant-se en aquesta ocasió en la dicotomia presència / absència, veu / silenci, oci / reivindicació, discurs polític / realitat social.