L’Associació Professional de Músics de Catalunya presenta el portal Musicat.cat

Està formada per 330 grups i solistes

L’Associació Professional de Músics de Catalunya (MUSICAT), amb el suport de L’Institut Català de les Indústries Culturals de la Generalitat de Catalunya, ha creat el portal www.musicat.cat
La finalitat D’aquesta iniciativa és concentrar L’oferta musical de les tres-centes trenta formacions que integren L’Associació i posar-la a disposició dels professionals de la gestió i organització D’espectacles. En un futur immediat s’obrirà la participació a totes les formacions musicals del país amb la intenció que Musicat es converteixi en el referent de L’oferta de música en viu a Catalunya.

Les dades contingudes a Musicat són gestionades per les mateixes formacions musicals que es comprometen a mantenir-les permanentment actualitzades.

Musicat ofereix informació D’accés lliure i informació D’accés restringit. Aquesta última està especialment adreçada als representants artístics, mànagers, promotors, organitzadors i programadors D’espectacles que s’hauran D’acreditar per accedir-hi.

Entre la informació de accés lliure de què disposarà el web, hi ha un complet catàleg D’estils musicals de tots els grups, amb dades de contacte, característiques de la formació, trajectòria artística, material audiovisual, enllaços i calendari D’actuacions. Els usuaris registrats disposaran, a més, D’un apartat de consulta de tarifes, confecció de pressupostos i consulta D’ofertes.

Els objectius D’aquest portal són facilitar la contractació de les formacions musicals que L’integren, fomentar la contractació D’actuacions de música en directe, aconseguir la màxima transparència en les relacions contractuals i garantir una contractació correcta des del punt de vista fiscal i laboral, gràcies a les gestions de Musicat.