Les obres de rehabilitació creixen un 70%

El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona presenta les dades d'edificació de l'any 2022

Redacció.- Carme Domènech, presidenta del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona, acompanyada de Sònia Vergés, cap de visats, han fet balanç de les dades d’edificació de 2022, en una presentació a l’edifici de la Punxa. El Col·legi disposa de 36 anys d’estadístiques sobre habitatge a les comarques gironines, fet que li proporciona una bona perspectiva per analitzar la situació en què es troba el sector.

Habitatges acabats
Les dades corresponents a 2022 referents a habitatges acabats d’obra nova (no tenen en compte les rehabilitacions) mostren com, respecte el 2021, s’han acabat un 13% menys d’habitatges plurifamiliars, mentre que en els unifamiliars aïllats o aparellats hi ha hagut un increment del 8%, i prop d’un 5% més en habitatges unifamiliars entremitgeres.

La reducció global de gairebé un 5% d’habitatges acabats es deu principalment a l’increment dels costos dels materials de construcció i energètics, fet que ha provocat que molts constructors estiguin a l’expectativa de l’evolució dels preus a l’hora d’iniciar nous projectes.

Habitatges acabats incloses les rehabilitacions
Si es té en compte les dades d’habitatges acabats incloent les rehabilitacions en les tres tipologies —unifamiliar aïllat /aparellat, unifamiliar entre mitgeres i plurifamiliar— també es detecta un estancament amb una lleu reducció de l’1%. Malgrat que no totes les actuacions professionals requereixen de la intervenció col·legial obligatòria, de les dades anuals que disposa el Col·legi se’n desprèn una tendència, que mostra una reducció amb 2.356 habitatges el 2022, en relació als 2.383 habitatges acabats el 2021.

Dels 2.356 habitatges acabats, incloent obra nova i rehabilitació, el 58,28% son habitatges nous i el 41,72% son habitatges rehabilitats, proporció que s’ha sostingut pràcticament igual respecte l’any anterior.

En global es pot afirmar que hi ha un petit decrement d’habitatges acabats del -1,13%. Per tant, podem dir que s’han acabat aproximadament els mateixos habitatges que l’any anterior.

Distribució per comarques
Per comarques on s’han acabat més habitatges en números absoluts el 2022 és al Gironès, Si parlem de creixements percentuals en relació a l’any passat també cal parlar del Ripollès i la Cerdanya. A la resta de comarques s’han acabat menys habitatges que l’any anterior.

On més habitatges s’acaben és en primer lloc al Gironès, amb un 24%, seguit de l’Alt i Baix Empordà, amb un 14 i 15% respectivament, a continuació la Selva, amb un 8%, i la resta de comarques.

Canvi de tendència en els habitatges contractats
En quant als habitatges contractats, és a dir de futur immediat i que per tant encara no tenen el final d’obra, han disminuït respecte l’any anterior un -22,98%, però es tracta d’habitatges de més superfície ja què aquesta només disminueix un -2,94%. Per contra, la rehabilitació augmenta considerablement amb un 70,01%.

En l’anàlisi per comarques destaca la comarca del Ripollès, seguida de la Selva. A l’Alt Empordà ha augmentat de manera molt important la rehabilitació.

Per tipologies es confirma la tendència del 2021 i se segueix contractant molts més habitatges nous unifamiliars que pisos (1073 habitatges contra 371 pisos). Però la màxima contractació es troba en la rehabilitació.

El volum de negoci que suposen els habitatges contractats és de més de 322 milions d’euros, superior als 309,5 milions de 2021. En quant a la superfície construida al 2022 ha estat de 409.352 m2, per sobre dels 363.500 m2 de sostre de l’any 2021.

Per nacionalitats s’aprecia un lleuger descens dels clients estrangers, i no es recuperen els nivells del 2019. Probablement atribuïble als efectes de la pandèmia, ja que els potencials clients no es van desplaçar i per tant no s’han materialitzat operacions de compravenda de solars en els tres darrers anys.

Estudis geotècnics del CECAM
Les dades corresponents als estudis geotècnics del Cecam són un bon indicador de la futura activitat constructiva, doncs són preceptius a l’hora de fer un projecte d’obra. En aquest sentit el 2022 es detecta que els geotècnics per habitatges unifamiliars estan molt per sobre dels sol·licitats per habitatges plurifamiliars que segueixen a la baixa.

Balanç de 2022
Carme Domènech, presidenta del Col·legi de l’Arquitectura de les Comarques Gironines, atribueix les causes de la baixada en obra finalitzada a la falta de sòl urbanitzat finalista, i al fet que els promotors no estan fent projectes d’urbanització, sobretot per la incertesa jurídica (tràmits, llicències…). També a la manca d’agilitat en la tramitació de les llicències d’obres, que de forma habitual suposen entre 6 i 8 mesos, però que en alguns casos es poden demorar entre 1 i 3 anys. Un altre motiu que s’identifica són les dificultats per obtenir finançament que pateixen promotors i compradors per l’augment dels tipus d’interès que han passat de -0,487% al 2,8%. Finalment la presidenta també ha apuntat a l’evolució caòtica del preu dels materials i l’energia i la manca de mà d’obra qualificada.

Previsió 2023
Malgrat que la situació òptima de construcció seria d’entre tres i quatre mil habitatges l’any, el 2022 es tanca amb amb 2.356 habitatges. La presidenta, Carme Domènech, confia que el 2023 suposi un creixement moderat dels habitatges acabats, doncs s’espera una estabilització dels preus dels materials (encara molt elevats), i la tendència a l’alça de la demanda d’habitatge, tant nou com de segona mà, que l’any 2022 va créixer prop d’un 25%. Tanmateix durant el darrer trimestre es va frenar aquesta demanda degut a la situació de la inflació.

Pel 2023 es confia que les estadístiques d’habitatges acabats reflecteixin l’efecte en l’àmbit de la rehabilitació de les subvencions provinents dels fons Next Generation.