Llengua de signes catalana

L’exposició “Parlar és a les teves mans. Llengua de signes catalana” a Girona

Es pot visitar a l’Espai Santa Caterina de l’Edifici de la Generalitat fins al 14 de febrer de 2024

Redacció.- L’exposició “Parlar és a les teves mans. Llengua de signes catalana” ha estat produïda per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i, després de la seva estada a Barcelona i a Tarragona, ja es pot veure a Girona.

El director dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, Josep Calataiud, ressalta que “la llengua de signes catalana és una de les llengües oficials de Catalunya i ens correspon a tots posar-ho en valor, difondre-la entre la ciutadania i sensibilitzar la societat sobre la necessitat de tenir-la sempre present. Els signants del país han de saber-se ciutadanes i ciutadans amb tots els drets lingüístics garantits. L’exposició que inaugurem és una magnífica oportunitat per prendre’n consciència”.

La LSC és la llengua de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya. L’any 2010 es va aprovar la llei que la regula i li dona així un reconeixement legislatiu. És oficial, doncs, al costat del català i l’occità, i és part del patrimoni lingüístic i de la realitat social del país.

Aquesta exposició, adreçada a la ciutadania en general, s’endinsa en la comunicació visogestual de les persones sordes i sordcegues i en la seva cultura, i presenta d’una manera didàctica algunes expressions en LSC a les persones que no la coneixen.

La mostra ofereix un recorregut a través de diversos plafons amb informació textual i gràfica que permet als visitants comprovar que la LSC és una llengua oberta a tothom, una llengua per viure, per ser usada en les diferents etapes i en tots els àmbits de la vida. Per afavorir el contacte amb aquesta llengua tan plàstica, visual i expressiva, l’exposició acaba amb la possibilitat de conèixer unes quantes paraules signades i de posar a prova els coneixements adquirits durant la visita.

“Parlar és a les teves mans. Llengua de signes catalana” es pot visitar a l’Espai Santa Caterina de l’Edifici de la Generalitat fins al 14 de febrer de 2024.