Un cop de puny escènic a ritme de Rock’n’roll, amb la firma de Gemma Brió

Llibert


“Catàrtic”, “valent”, “de cop de puny a la cara”, “de no poder aguantar-se el plor”… Tot el que puguem dir de Llibert és cert, però estarà a anys llum del que viurem mentre dura l’espectacle, el crit de ràbia i rock and roll d’aquesta mare. A Llibert Gemma Brió esclata com a actriu i com a autora, en abordar un tema tan dur i tabú com el de demanar la mort d’un fill. I no patiu, no gasta eufemismes ni sentimentalismes. Llibert té una fórmula teatral prodigiosa que arrossega el públic des del primer segon i només el deixa anar quan, per dins, una intensa i dolorosa sensació li nua l’estómac, està paint humanitat.