Marta Gil Polo presenta 'La nostra mort de cada dia'

Pedrolo planta la llavor del seu futur teatre


Manuel de Pedrolo va ser un atent catalitzador dels principals corrents escènics que s’estaven produint en el panorama internacional mentre Catalunya vivia sota el pes del franquisme, unes estètiques que ell va contribuir amb força a difondre en la nostra literatura. Així, el gruix del seu teatre es decanta per uns jocs metafòrics estimulants que denoten una marcada influència de Sartre i Camus, així com del teatre al·legòric de Beckett, Ionesco i el primer Pinter.

Sala Tallers – Del 28 al 31 de maig de 2015.