Matthew McConaughey demostra el seu talent com a actor a "Dallas Buyers Club"

La batalla contra la sida


Quan a Ron Woodroof li diagnostiquen que té el virus de la sida, li prescriuen un fàrmac altament tòxic i li pronostiquen 30 dies de vida. Reticent a acceptar aquesta sentència de mort, Woodroof s’introdueix en el món dels fàrmacs clandestins i acaba convertint-se en el major promotor d’un tractament no aprovat legalment que no només li alleuja de la malaltia, sinó que també prolonga la seva vida. Woodroof inicia una batalla contra l’Administració d’Aliments i Medicaments, i dóna peu a una campanya de conscienciació sobre la desinformació del Govern per ajudar a totes les víctimes silencioses que pateixen el virus de la sida.