Miró ? Dupin. Art i poesia

La mostra conté una selecció de pintures i dibuixos fets entre el 1907 i el 1953

La Fundació Joan Miró presenta avui la mostra Miró ? Dupin. Art i poesia, una exposició que s’emmarca dins la commemoració del vint-i-cinquè aniversari de la mort de Joan Miró i que analitza L’estreta relació i la complicitat establertes entre Joan Miró i Jacques Dupin. L’exposició es podrà visitar fins el 18 D’octubre.
La mostra vol ser un merescut homenatge a Jacques Dupin, patró de la Institució des dels orígens, per les seves aportacions com a poeta, biògraf i escriptor D’art a la difusió i comprensió de L’obra mironiana. La monografia que féu de Joan Miró (1961) és encara imprescindible, no solament per la vasta documentació que aporta, sinó sobretot per la capacitat poètica de Dupin per transmetre L’univers de Joan Miró. Jacques Dupin és autor també dels catàlegs raonats de pintures i de gravats de Joan Miró.

Miró ? Dupin. Art i poesia presenta pintures i escultures de Joan Miró provinents dels fons de la Fundació i documentació de L’arxiu i la biblioteca personal que ajuden a una millor comprensió de la relació de L’artista amb la poesia. La biblioteca personal de Joan Miró va ser cedida en dipòsit per la família a finals de L’any 2007, i tant el seu contingut com el de L’arxiu normalment només poden ser consultats per experts. També hi ha obra i documents provinents de la col·lecció particular de Jacques Dupin.

La reforma de les instal·lacions dels espais D’exposició de la col·lecció permanent ha permès de traslladar les obres a les sales temporals fent-ne una nova lectura, a partir de L’univers poètic que compartiren Miró i Dupin.

L’exposició s’inicia mostrant L’interès per la poesia de L’artista des de sempre, des D’abans que el seu camí s’encreués amb Jacques Dupin. A Barcelona, Miró va entrar en contacte amb L’avantguarda poètica de L’entorn de les Galeries Dalmau i va començar a llegir Apollinaire i diverses revistes franceses, com Nord-Sud. Més tard, a París, va conèixer el grup de la rue Blomet i els surrealistes, que L’aproparen a L’obra D’autors com Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, Jarry…

Aquesta secció aplega una selecció de pintures i dibuixos fets entre el 1907 i el 1953, de la col·lecció de la Fundació, complementats amb llibres i revistes catalanes i franceses de la biblioteca de L’artista. També hi ha alguns llibres iL’lustrats per Joan Miró durant aquest primer període.

La segona part de Miró ? Dupin. Art i poesia fa palesa la intensa relació de treball i amistat que es va establir entre tots dos a partir de 1956, amb motiu de la preparació de la monografia sobre Joan Miró de Jacques Dupin.

Aquesta àrea comprèn obra mironiana realitzada entre el 1960 i el 1976, que permet veure com el pintor, amic dels poetes, transmuta en poesia el seu treball. Els fragments D’alguns poemes de Jacques Dupin, incorporats a les sales, posen de manifest L’univers creatiu del poeta amic dels artistes.

També s’hi poden veure textos crítics de Jacques Dupin sobre Miró publicats a catàlegs i revistes i una selecció dels llibres de bibliòfil fets en col·laboració amb Joan Miró.

Paral·lelament, es mostra la trajectòria poètica de L’autor i el seu compromís amb el món de L’art i la seva relació amb altres artistes mitjançant una selecció de textos, revistes D’art, D’obres manuscrites, llibres de poesia i llibres il·lustrats per artistes contemporanis, com ara Chillida, Tàpies, Saura o Giacometti.

Etiquetes: