museu jade

El Museu d'Arqueologia produeix una exposició sobre els castells medievals a Costa Rica

El mes de setembre arribarà a la sala temporal del MAC a Barcelona

Redacció.- Aquesta setmana s’ha inaugurat l’exposició L’esplendor dels Castells Medievals Catalans al Museu del Jade i la Cultura Precolombina de San José a Costa Rica. L’any 2016 es van iniciar els contactes entre el Museu del Jade i el Museu d’Arqueologia de Catalunya. D’aquests primers contactes va sorgir l’idea d’un intercanvi d’exposicions, que es concreta enguany (2018). Concretament vindrà a Barcelona l’exposició “Xamans i esperits. Tresors del Museu del Jade” de Costa Rica i allà “L’esplendor dels castells medievals catalans”, que s’inaugura el 8 de març a Sant José i a començaments de setembre a Barcelona.
Es va escollir aquesta temàtica, amb aportació transcendent de la ciència arqueològica, en aquest intercanvi, perquè va semblar una temàtica singular, de fet el nom de Catalunya, ve de Castlà, per tant la definició del nostre país té molt a veure amb els castells i va semblar una bona targeta de presentació.
Els castells també tenen la singularitat que s’originen a l’antiguitat tardana o tardoromana, els castellums, encara que s’expandeixen durant l’edat mitjana, però amb una formulació socioeconòmica diferent i fins i tot a nivell militar.
A Catalunya tenim mostres antigues, però la generalització es produirà pels volts de l’any 1000, amb diferents formes: castells de frontera amb el món andalusí, castells jurisdiccionals de control del territori i com a fórmula d’assentament i domini del poblament. Els castells acabaran quan canvien les característiques socioeconòmiques de la societat i també les tàctiques militars. Les monarquies es fan més fortes i les corts atrauen la noblesa, les ciutats i el comerç floreixen, l’humanisme renaixentista es va imposant i l’artilleria fa inviable els vells castells que donen pas a les fortaleses, més adaptades a les tàctiques militars.
L’exposició recull l’evolució arquitectònica, la militar, la social i l’econòmica d’aquestes unitats, els objectes reflecteixen la vida quotidiana als castells. Per tant és una visió sintètica del que van representar. De fet s’ha pensat un muntatge destinat al gran públic, que planteja la polifuncionalitat dels castells, però no entra en profunditat en cap aspecte.
Per assolir aquest objectiu s’ha optat per una museografia senzilla (en el sentit de fàcilment comprensible) i fàcilment adaptable a diferents sales, per tant de fàcil itinerància. Els plafons amb lones retrò-il·luminades, representen un pany de muralla, amb els seus merlets i la seva torre. Les vitrines s’encasten en el llenç teòric de la muralla. Els objectes procedents de tot Catalunya, amb una forta presència de materials del castell de Montsoriu, es complementen amb imatges de diferents castells i també la reproducció de representacions pictòriques gòtiques, com la de la batalla de Mallorca, l’original de la qual es troba en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Complementant la ja de per si colorista i atractiva presentació, és presenten vídeos, presentacions en visió de 360 graus i en 3D.