Natalie Portman és el Cisne Negro

El costat fosc de la vida


Nina és una ballarina d’una companyia de la ciutat de Nova York. Quan el director artístic Thomas Leroy decideix substituir la protagonista de la gran obra de la temporada, Nina és la seva primera elecció. Però Nina té competència: una nova ballarina, Lily, que també ha impressionat gratament a Leroy.