Neix eDU-Library, el nou portal de lectura en línia

Està impulsat per Documenta Universitaria i adreçat a la comunitat acadèmica i científica

El segell editorial Documenta Universitaria ha llançat al mercat eDU-Library, portal pioner de lectura en línia dirigit a la comunitat acadèmica i científica. El nou portal, obert a altres editorials, converteix el format electrònic ebook en una eina de treball ja que permet, entre D’altres funcions, subratllar, incorporar notes i marques al llibre digitalitzat o L’exportació de les notes i subratllats a un fitxer pdf, el qual es pot descarregar i possibilita al lector disposar D’una fitxa específica amb les notes de lectura. A més, facilita la recomanació de títols a les xarxes socials.

eDU-Library conté els llibres electrònics en format ePUB (format estàndard de llibre digital). L’accés al portal es realitza a través de la identificació de L’adreça IP registrada i D’un nom s’usuari a través del qual el lector accedeix al seu escriptori particular; un cop a dins de L’àrea privada, L’usuari pot treballar les publicacions D’interès en els termes desitjats i només és visible per a la persona que n?està fent ús. El portal també permet les cerques de paraules o cites dins D’una mateixa publicació i les cerques avançades D’un fons bibliotecari o departaments universitaris, per exemple, per títol, autor, col·lecció, etc.

Les publicacions que conté el portal disposen de DRM (Digital Rights Management) social, protecció que evita la còpia no desitjada. El DRM social consisteix en incorporar el nom del comprador dins del fitxer ePUB, a més d’un identificador numèric a partir del qual es pot saber qui n’és el propietari. D’aquesta manera és possible tenir la traçabilitat d’una còpia distribuïda il·legalment. En tractar-se D’un accés remot, la lectura i maneig dels continguts D’eDU-Library no precisen de la instal·lació de cap programari o aplicatiu (plugin) al dispositiu de lectura (ordinador, iPad, iPhone) que el lector utilitzi per a la connexió. Només cal connexió a internet.

Documenta Universitaria dotarà eDU-Library D’un lector per a equips portàtils i lectura fora de línia; possibilitarà la sincronització de subratllats i anotacions entre lector en línia i lector portàtil i L’accés al material que els autors dels llibres hagin utilitzat per a L’elaboració de la publicació i que per raons D’espai no queda inclòs en L’edició final. El cap de desenvolupament del projecte, afirma que el portal ?anirà incorporant les tendències que vagin apareixent en el món del Social Publishing? i assegura que L’evolució del portal pot arribar ?a tenir dimensions molt significatives, atesa la importància del format electrònic per a la transferència del coneixement especialment acadèmic i científic entre països’.

Amb tot però, el segell editorial destaca que el format digital (ebook) no és incompatible amb la impressió en paper, sinó que es tracta D’un servei complementari. La gran majoria de publicacions que Documenta Universitaria té actualment disponibles en format ebook, ho estan igualment en format paper.
Documenta Universitaria és un segell editorial de Edicions a Petició SL especialitzat en publicacions acadèmiques i científiques. Els títols publicats per Documenta Universitaria es distribueixen a llibreries especialitzades i portals de lectura americans i europeus. El nou portal beu de les experiències més avançades en la matèria.