Neix l’Associació Montjuïc, Muntanya dels Museus, per iniciar el desenvolupament urbanístic entorn al projecte cultural conjunt

Significa el primer pas per a la promoció conjunta d’una gran àrea museística a la muntanya de Montjuïc

El president de “la Caixa” i de la Fundació “la Caixa”, Isidre Fainé; el president del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Miquel Roca; i el president de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet, materialitzen la constitució de l’Associació Montjuïc, Muntanya dels Museus.
La creació d’aquesta associació entre la Fundació “la Caixa”, el MNAC i la Fira de Barcelona suposa el primer pas efectiu que es porta a terme després de la signatura d’un gran acord de col·laboració, el passat mes d’abril, entre les tres institucions amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a la promoció d’un gran complex museístic a la muntanya de Montjuïc.
Ara, la constitució d’aquesta associació permetrà iniciar la reordenació urbanística que el projecte preveu en l’espai al voltant de la Font Màgica de Montjuïc.
Es tracta del pas previ necessari per iniciar els tràmits amb l’Ajuntament de Barcelona per a la redefinició urbanística de la zona. I és que el projecte preveu una actuació de gran rellevància per a l’ordenació urbanística de Montjuïc, incidint en la seva excepcionalitat com a muntanya dels museus, del lleure i de l’esport.
Un dels nuclis d’aquesta xarxa serà el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), amb seu al Palau Nacional, edifici emblemàtic de l’Exposició Internacional de 1929. Capçalera de tot el sistema museístic català, el MNAC comprèn totes les arts i té la missió d’explicar un discurs global de l’art català a partir d’unes col·leccions de gran rellevància internacional. En aquests moments, el MNAC requereix de nous espais museístics, un cop eliminat el topall cronològic que existia i la nova oportunitat per ampliar el seu relat des de la postguerra fins als nostres dies.
També hi serà CaixaForum Barcelona, el centre cultural i social de l’Obra Social “la Caixa” a la ciutat. Inaugurat l’any 2002, el centre ha estat visitat durant aquest temps per més de 8 milions de persones i s’ha consolidat com un referent en el camp de l’art i la cultura al peu de la muntanya de Montjuïc. CaixaForum Barcelona ofereix una àmplia programació per a tots els públics, amb exposicions de primer nivell internacional, i es caracteritza com un espai viu al servei de les persones, en què la cultura es manifesta com una eina eficaç per a la cohesió i la integració social.
En tercer lloc, Fira de Barcelona, institució estretament vinculada a la gènesi del recinte de Montjuïc amb l’Exposició Universal de 1929. La celebració de la majoria dels seus salons al recinte de Gran Via permet una redefinició estratègica dels palaus Alfonso XIII i Victoria Eugenia situats al voltant de la Font Màgica de Montjuïc.