Els misteris de les filmacions del franquisme

No-Do


Francesca (Ana Torrent) es muda a una nova casa per oblidar un tràgic esdeveniment. Ben aviat, però, comença a viure estranys fenòmens, la resposta dels quals sembla que es troba en un No-Do secret. Aquestes filmacions suposadament realitzades pel règim franquista per encàrrec de l’Església Catòlica durant la postguerra, documentaven fenòmens miraculosos, aparicions marianes i successos parapsicològics. Es diu que al Vaticà hi ha emmagatzemades còpies D’aquestes gravacions, que buscaven convertir Espanya en un territori de pelegrinatge per als cristians. Unes que romanen ocultes al públic per raons que mai han estat aclarides.