No educats i delinqüents

NEDS


NEDS és la història del recorregut d’un jove que passa de ser un nen modèlic a un delinqüent adolescent. Quan intenta tornar a ser com abans la nova realitat i el passat recent li ho impediran, donant lloc a la violència extrema.