Noves descobertes al teatre romà de Tarragona

Surten a la llum les restes de quatre grades

Entre abril i juny s’ha dut a terme una intervenció arqueològica al teatre romà de Tarragona amb troballes excepcionals
La intervenció s’ha centrat en L’extrem septentrional del tram de graderia (cavea) conservat dins del perímetre actual de L’àrea arqueològica del teatre, edifici que originàriament s’estenia fins al convent dels Caputxins.

Aquest sector està profundament afectat per murs i paviments corresponents a L’ampliació de la fàbrica D’oli ?Abaco?, als anys 60 del segle passat, i per un potent mur de contenció del carrer dels Caputxins. Més enllà de L’interès estrictament científic i patrimonial, la intervenció pretenia comprovar les característiques constructives de L’esmentat mur de contenció de cara a poder redactar amb totes les garanties el projecte definitiu de tractament del teatre romà.

Malgrat L’esmentada afectació contemporània, els treballs han proporcionat uns resultats científics i patrimonials de gran rellevància, amb la localització de les restes de quatre grades (de la 12 a la 15) a L’oest de L’eix de la cavea. Corresponen a la fonamentació, en opus caementicium, dels seients D’un tram de la graderia construït sobre el vessant de la roca, retallat en forma esglaonada. També han permès constatar que aquest sector de la cavea és el que ja havia estat posat al descobert per Francesc Carbó en les excavacions de L’any 1919 i que posteriorment van quedar colgades per nivells de deixalles i, finalment, destruïdes en gran part per les construccions dels anys 60 del segle passat.

Aquesta excepcional troballa s’afegeix a les de 1977 (grades de L’ima cavea a L’interior del solar del teatre romà), 1985 (possible volta de sustentació de la summa cavea, al subsòl del carrer dels Caputxins) i 1989 (estructures de sustentació de la summa cavea, a L’altra banda del carrer dels Caputxins) i demostra que, malgrat les severes vicissituds patides al llarg del temps per aquest monument, encara resten sectors del teatre romà de Tàrraco
per recuperar, tant a nivell científic com patrimonial.

En les properes setmanes és previst L’inici dels treballs de remodelació de L’actual tanca del solar. El projecte, finançat pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació preveu el sanejament dels trams de tanca corresponents a la fàbrica D’oli, la substitució dels trams de tanca més degradats i la creació D’un mirador sobre L’escena del teatre des del carrer de Sant Magí que es complementarà amb plafons explicatius del conjunt.

Els treballs han estat dirigits per L’arqueòleg Jacinto Sánchez i per L’arquitecte Miquel Orellana.

Etiquetes: