Obra sobre paper i gràfica original

La Galeria Atelier de Barcelona acull, fins al 30 de novembre, L'obra dels artistes Plensa i Tàpies

Galeria Atelier presenta, dins del marc D’exposicions ?El paper de L’art’ la mostra ?Plensa -Tàpies. Obra sobre paper i gràfica originaL’. Aquesta mostra pretén, a través dels dos principals exponents internacionals de la plàstica catalana, posar de relleu que dos llenguatges creatius molt diferents, sovint, poden ser coincidents en L’essència.

Jaume Plensa va néixer a Barcelona L’any 1955. És un artista polifacètic amb gran pluralitat de registres expressius: escultures, dibuixos, gravats, instaL’lacions, obra pública? Des de els seus inicis, ha mantingut gran fidelitat per L’obra sobre paper i per L’obra gràfica. En aquest camp ha desenvolupat infinitat de tècniques i possibilitats a la recerca D’un llenguatge propi.

El paper de la literatura en L’obra de Plensa, ha estat cabdal com a font creativa. La seva obra és essencialment visual, però troba en els poetes una inspiració innegable. L’autor parla de Vicent Andrés Estellés, Baudelaire, Goethe, Dante, Shakespeare,?com a referents literaris. El resultat són obres que es caracteritzen per la combinació D’imatges i de paraules.

La paraula, és doncs, una constant  important en la projecció plàstica dels seus treballs.
El cos i els sentits són L’altre vesant en què fonamenta el seu procés creatiu. El cos humà el representa amb figures i rostres sense nom però amb una identitat singular que serveixen a L’autor per aprofundir sobre L’existència humana.

En L’exposició es pot veure un recull D’obres sobre paper i D’obra gràfica, on a més dels procediments tradicionals s’incorporen  procediments més experimentals (collage de paper vegetal, fotografies, plàstics, resines de polièster?) amb L’objectiu D’aconseguir una obra artística capaç de seduir tant pel seu contingut com per la seva forma.

Antoni Tàpies, (Barcelona 1923) ha anat desenvolupant, paraL’lelament a la seva obra pictòrica, una intensa activitat en el camp de L’obra gràfica. En aquest sentit, val la pena destacar que L’artista ha realitzat un gran nombre de carpetes i llibres de bibliòfil en estreta col·laboració amb poetes i escriptors com Alberti, Brossa, Dupin, Foix? , entre D’altres. La paraula escrita, per tant, també està present en L’obra de Tàpies. Les lletres, paraules i textos críptics, la creu en forma de ?X? i els signes caL’ligràfics son símbols constants a les seves obres.

Tant les tècniques utilitzades com les temàtiques tractades en L’obra gràfica, han proporcionat una gran coherència al conjunt del seu treball que manté la mateixa força expressiva característica de la seva obra original. Combina la litografia i L’aiguafort, amb el collagraph, el carborundum, i el collage, creant relleus escultòrics sobre les superfícies planes. En quant a les temàtiques, apareix  la paraula com a eina de la literatura i del pensament i la presència humana, a través dels objectes quotidians que ens envolten.

A L’exposició és pot constatar que L’obra gràfica de Tàpies té moltes semblances, tant pel caràcter com pel desenvolupament, amb la seva pintura ja que el concepte artístic és fonamentalment el mateix. Les tècniques i els materials nous atrauen especialment a Tàpies tant en L’obra gràfica com a L’obra sobre paper. Els relleus escultòrics que aconsegueix, tenen el mateix efecte pels sentits. En les seves pintures sovint estampa els objectes i a L’obra gràfica els objectes adquireixen volum a través del relleu.

El conjunt D’obres que es presenten, totes elles sobre paper, posen de relleu la importància que aquest suport té en L’obra D’un artista.

Etiquetes:
,