Entre altres esdeveniments i actes, s'està preparant tres llibres i una exposició

Bonart celebra 15 anys liderant la informació sobre art a Catalunya


Un dels llibres (La bíblia de Bonart) és un recull dels articles publicats a la revista de cadascun dels 300 col·laboradors que han passat per Bonart durant aquests 15 anys. El segon, és un llibre-catàleg amb la història de Bonart, les seves portades i la tipografia emprada en cada número, a més a més, aquest llibre anirà acompanyat d’una exposició itinerant. Per últim, Bonart està preparant un llibre amb articles que ha publicat el seu director, Ricard Planas.