Prop del 75% de les companyies catalanes participants a FiraTàrrega són contractades després del seu pas per la Fira

El nombre mitjà de les contractacions d'espectacles presents el 2013 és de 4,5, una dada molt similar a la del 2014, que és de 4,6

Aquestes són les principals conclusions extretes de l’estudi encarregat per FiraTàrrega a l’empresa CERES, en el qual s’avalua la contractació professional de companyies i espectacles catalans presents a la Fira en les edicions de 2013 i 2014. Aquest document recull els contactes, contractes i la distribució geogràfica dels contractes d’espectacles catalans que han participat a la Fira en aquests dos anys.

La majoria de les companyies catalanes presents a FiraTàrrega tenen vocació internacional i un 78% de les companyies tornarà a sol·licitar participar en les properes edicions de la Fira.

L’estudi conclou que gairebé la totalitat de companyies catalanes participants van realitzar algun contacte a l’edició en què van participar. L’any 2013 van fer una mitjana de 7 contactes i l’any 2014 aquesta xifra va augmentar fins a 9,7 contactes de mitjana.

Prop del 75% de les companyies catalanes participants a la secció oficial són contractades arran del seu pas per FiraTàrrega en els anys 2013 i 2014.

El nombre mitjà de contractacions de les companyies catalanes participants de FiraTàrrega l’any 2013 és de 4,5, una dada molt similar a la de les participants el 2014, que és de 4,6.

En relació al preu mitjà de mercat dels espectacles contractats, l’estudi afegeix que l’any 2013 es va situar al voltant dels 1.480€. D’altra banda, el preu mitjà de mercat al 2014 s’incrementa i se situa al voltant dels 2.365€ per espectacle.

Pel que fa a la distribució de les representacions contractades, l’estudi subratlla que l’any 2013 més de la meitat d’aquestes contractacions són de caire internacional, un 38% de les contractacions són a Catalunya i un 10% a la resta de l’Estat. Mentre que al 2014 les contractacions internacionals comporten el 36%, les catalanes pugen fins a situar-se al 46% i un 18% són a l’Estat espanyol.

Les contractacions internacionals es van produir sobretot al Regne Unit i a França. També a països com Bèlgica, Holanda, Alemanya, Dinamarca, Itàlia, Portugal, Polònia, Suècia, Hongria, República Txeca i Àustria. D’altra banda, els principals destins a nivell estatal són Castella – la Manxa, País Basc, Andalusia i Madrid.

Les companyies catalanes participants a la secció oficial de FiraTàrrega 2013 (28 companyies) han aconseguit de mitjana un volum de contractació de 10.300€, cadascuna. Mentre que les companyies catalanes participants a la secció oficial de l’any 2014 (un total de 30 companyies), han aconseguit de mitjana 11.625€. 

L’estudi s’encarrega d’analitzar concretament els anys 2013 i 2014 perquè les contractacions d’espectacles no són mai immediates. Així, s’han d’analitzar sempre edicions anteriors, ja que es calcula que es poden arribar a formalitzar contractacions durant els dos anys següents a la participació a FiraTàrrega, en aquest cas.

Les companyies que s’han analitzat a l’estudi han presentat els seus espectacles a lasecció oficial de FiraTàrrega (un 67%); han estat presents a La Llotja (20%), amb estand propi o representades pels seus distribuïdors; o han tingut lloc als diferents espais empresa o s’han acreditat a la Fira (13%).