Restauren les imatges de L’exposició internacional del 1929

Els treballs, que varen arrencar el 2008, han culminat la primera fase, amb la preservació dels noticiaris rodats per la productora CINAES

Amb motiu del 80è aniversari de les Exposicions que varen tenir lloc a Barcelona i Sevilla L’any 1929, la Filmoteca de Catalunya, conjuntament amb Filmoteca Española, varen emprendre L’any passat la restauració i preservació conjunta del llegat D’imatges D’aquells esdeveniments que conservaven ambdues entitats.
La direcció dels treballs va ser encomanada a la historiadora Begoña Soto, i en una primera fase del projecte, Filmoteca de Catalunya ha realitzat L’estudi i preservació dels materials rodats per CINAES, una poderosa empresa de distribució i exhibició que en aquella època comptava amb 40 sales de cinema a Barcelona.

En el pavelló que CINAES tenia a L’Exposició es projectaven noticiaris de producció pròpia, relatius al mateix esdeveniment internacional. Els films ara restaurats són una ordenació cronològica dels que es varen rodar i exhibir entre maig i desembre de 1929.

En una segona fase, s’estudiaran i preservaran els materials referents a la profunda transformació urbanística experimentada per la ciutat de Barcelona amb anterioritat al certamen internacional.