Resultats positius del Consorci per a la Normalització Lingüística en el primer semestre d'any

Increments en tots els àmbits d’actuació del Consorci: nombre d’inscrits als cursos de català presencials i en línia, participants del Voluntariat per la llengua i convenis, acords i cursos al sector socioeconòmic

Redacció.-El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) fa balanç dels resultats de gener a juny de 2018 i tanca el primer semestre amb una valoració molt positiva, amb increments en totes les dades registrades, respecte als anys anteriors.
Pel que fa als cursos presencials, les 43.520 inscripcions d’enguany suposen un augment de gairebé un 4,5 % respecte al mateix període del 2017 i un 7,45 % respecte al 2016.
D’aquestes inscripcions, un 65,6 % correspon a cursos inicials i bàsics adreçats a persones amb pocs o cap coneixement de llengua catalana, superior al 61,8 % del 2016, i al 63,3 % del 2017. Una dada especialment rellevant, atès que les línies de treball per al 2018, aprovades pel Ple del CPNL el passat 16 de maig, prioritzen aquest segment de la població per fer possible que tothom tingui la capacitat d’usar la llengua pròpia del país.
 
Més inscrits d’origen estranger
També creix el nombre de persones inscrites d’origen estranger, que enguany representa un 5,4 % més que el 2017 i un 8,28 % més que el 2016.
Així, un 91,3 % de les inscripcions d’aquest primer semestre als cursos inicials i bàsics són de persones d’origen estranger. Un percentatge que disminueix en els nivells més alts, tot i que continua sent important en cursos d’elemental (un 67,3 % del total) i, per bé que inferior, també és notable en els nivell intermedi (un 37,5 % d’alumnes d’origen estranger).
Creix l’aprenentatge en línia
L’oferta per aprendre català en línia a través de la plataforma Parla.Cat, l’Aula Mestra i altres formats és un sistema pràctic i atractiu per als usuaris. En aquest sentit, les 2.851 inscripcions d’enguany representen un increment del 5,20 % respecte el 2017 i del 14,91 %, respecte al 2016.
Un 40,37 % dels inscrits corresponen a nivells avançats de català (suficiència), però no destaquen les 543 inscripcions als cursos bàsics, un 19 % del total d’inscripcions en línia.
Bones perspectives per al Voluntariat per la llengua
L’èxit del programa de Voluntariat per la llengua es manté amb dades del 2018 per damunt de les 5.100 parelles lingüístiques, amb perspectives de millora, atès l’augment d’inscripcions d’enguany de persones voluntàries (2,65 % més que el 2017 i un 14,75 % més que el 2016) i de persones aprenentes (9,30 % més que el 2017 i un 17,71 % més que el 2016).
El Voluntariat per la llengua es consolida com a eina fonamental per a la pràctica de la llengua per a les persones que l’estan aprenent.
Es reforcen els vincles amb el sector socioeconòmic
És significatiu l’increment de convenis i acords de col·laboració amb comerços adherits al Voluntariat per la llengua (de 2.727 el primer semestre del 2017 a 3.195, el 2018) i amb comerços implicats en el programa “I tu, jugues en català?”, que passen de 174 el 2017 a 199 el mateix període del 2018.