Ricard Gomà i Àlex Rigola presenten les sessions de teatre accessible al Teatre Lliure

'La mort D'un viatjant' i 'Traïció' són dos dels propers espectacles amb sessions accessibles

Les sessions introdueixen L’ús de recursos tècnics i humans de suport per fer possible que les persones amb discapacitat sensorial puguin gaudir-ne
Les sessions de teatre accessible són sessions ordinàries de teatre, dirigides al públic en general, on s’introdueixen L’ús de recursos tècnics i humans de suport per fer possible que les persones amb discapacitat sensorials puguin gaudir-ne, i potenciar així la integració social D’aquest col·lectiu.

Amb la presència del Tinent d’Alcalde d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona, Ricard Gomà, del Director de cooperació i de relacions sectorials de l’ICUB, Carles Sala, de la representant de lespersones amb discapacitat en el Consell Rector i presidenta de la Comissió de Comunicació de l’IMD (Institut Municipal de persones amb Discapacitat), Belén González, i del director del Teatre Lliure, l’Àlex Rigola, s’han explicat quines són els recursos de què disposa el teatre per oferir un millor servei als discapacitats.

El Teatre Lliure organitza sessions accessibles (la funció de dimarts 6 de febrer a les 20.30 de ‘Mort d’un viatjant’ ho és i la propera serà la del 21 de març de’Traïció’) amb audiodescripció (en directe per a les persones amb discapacitat visual, que consisteix en que la persona amb discapacitat visual, mitjançant un equip D’àudio, rep una explicació del que passa a L’escenari), subtitulació (en pantalla per a les persones amb discapacitat auditiva), acompanyament (per accedir i moure?s per la sala per a les persones amb discapacitat visual), programes de mà en format braille (i en lletra impresa amb una lletra de mida i contrast adient), instal·lació d’anells magnètics (aquesta actuació s’adreça a les persones usuàries D’audiòfon o implant coclear que participen en actes organitzats en aquests espais, perquè puguin gaudir D’una millor qualitat de so)que seran utilitzables sempre i quan la dificultat tecnològicade l’espectacle ho permeti.

Etiquetes: