Rumor…Històries decolonials a la Col·lecció "la Caixa"

L'Obra Social "la Caixa" presenta la segona de les tres exposicions que sorgeixen del programa Comisart de suport a comissaris emergents

Rumor … històries decolonials a la Col·lecció “la Caixa”, comissariada per Suset Sánchez, intenta treure a la llum significats que passen desapercebuts en relació amb cinc obres de cinc artistes: Stephen Dean, Adrian Paci, Jordi Colomer, Ignacio Uriarte i Mustafa Hulusi.
Partint d’un treball d’arxiu sobre la història d’aquests vídeos i videoinstal·lacions, l’exposició s’interroga sobre els discursos que envolten les obres d’art; com es van fer, com entrar a la Col·lecció “la Caixa” i com s’han exhibit. Suset Sánchez proposa un exercici de deconstrucció i de descolonització per posar en dubte les idees establertes pel sistema de l’art sobre les obres seleccionades.
l’exposició, organitzada i produïda per l’Obra Social”, s’emmarca en la voluntat històrica de l’entitat de contribuir al creixement i sensibilitat envers l’art més actual. Fer conèixer la creació contemporània trencant les barreres que sovint la separen del públic és un dels objectius de l’Obra Social “la Caixa” en l’àmbit cultural.
En els últims anys, l’Obra Social “la Caixa” també ha promogut aliances estratègiques amb grans centres del món – com el Musée du Louvre i el Museo del Prado- per tal d’intensificar la seva acció cultura. En aquesta línia s’emmarca l’acord amb el Museu  d’Art Contemporani d’ambdues institucions i una política també coordinada d’adquisició d’obres, com també la coproducció d’exposicions a partir dels fons de les seves col·leccions.