"Sicario" amb Emily Blunt, Benicio Del Toro i Josh Brolin

Recorda de quin costat estàs


A la zona fronterera que s’estén entre Estats Units i Mèxic, una jove i idealista agent de l’FBI és reclutada per una força d’elit del Govern per lluitar contra el narcotràfic. Sota el comandament d’un assessor enigmàtic i de tèrbol passat, l’equip emprèn una missió clandestina que porta a la dona a qüestionar les seves conviccions per tal de sobreviure.