Som Energia creix en més de 8.000 persones i entitats sòcies

Gràcies a les compres col·lectives d’instal·lacions fotovoltaiques, se n’han instal·lat 1.178 més

Redacció.- Durant el 2022 Som Energia ha continuat sumant noves persones i entitats sòcies. Més de 8.400 se’n varen fer i el total va arribar a les 83.765, un augment del 8% respecte l’any anterior.

L’any 2022 ha estat marcat per un mercat energètic amb preus alts i volàtils, un fet que ha incentivat una baixada de la demanda. La cooperativa ha comercialitzat un 13,3% menys d’electricitat renovable que l’any anterior, amb un total de 372.879 MWh, però la facturació per aquest concepte ha ascendit un 69,1% fins a 134 milions d’euros.

Quant a la producció pròpia d’energia renovable de la cooperativa, ha augmentat en un 22,8% fins a situar-se en 23.109 MWh. Per la seva part, l’autoproducció d’energia renovable de les persones i entitats sòcies va continuar creixent amb força. El nombre de contractes de subministrament que disposen d’autoproducció a la cooperativa va fregar els 10.000 (el 8% de tots els contractes) i varen produir un total de 38.485 MWh el 2022.

Una de les raons d’aquest creixement de l’autoproducció són les compres col·lectives d’instal·lacions fotovoltaiques individuals que impulsa la cooperativa a través dels Grups Locals. El 2022 s’han posat en funcionament 1.233 instal·lacions més d’autoproducció, que han permès introduir 5.040 MWh anuals d’energia renovable en mans de la ciutadania.

A l’Assemblea, celebrada el passat 27 de maig, es va aprofitar per anunciar els progressos en la posada en funcionament de la nova eina de compensació d’excedents d’autoproducció. En breu s’iniciarà la prova pilot perquè els contractes amb autoproducció que tinguin excedents que no s’hagin compensat a la factura mensual, puguin rebre un descompte a les factures posteriors.

El resultat de l’exercici va ser de 7,3 milions d’euros en un any de forta volatilitat de preus i d’incertesa al mercat de l’energia. L’Assemblea va aprovar destinar l’excedent cooperatiu als fons de reserva de la cooperativa per a fer front a reptes i projectes futurs, sempre en benefici de les persones i entitats sòcies de la cooperativa.

Malgrat que l’any 2022 va ser difícil i convuls, la cooperativa l’ha pogut superar amb solvència, en part gràcies a les aportacions voluntàries al capital social per valor de 16,6 milions d’euros realitzades per més de 8.000 persones i entitats sòcies. Des de finals del 2022, Som Energia ha deixat enrere les mesures extraordinàries i, per tant, ha recuperat la normalitat en l’entrada de noves contractacions de subministrament.

A l’Assemblea General de la cooperativa, el Consell Rector va presentar la Memòria Social i Econòmica (que recull les principals dades i els resultats de l’any 2022), les previsions per al 2023 i el pla d’acció, entre altres temes. La cooperativa preveu comercialitzar un 1,3% més d’electricitat d’origen renovable i ingressar 141,7 milions d’euros, un 5,8% més. L’Assemblea de Som Energia va elegir els nous membres del Consell Rector i Intervenció de Comptes: Mariela Frankon, Sílvia Garcia, Sofía Kukulka i Mirvia Aranda. L’elecció de quatre dones als òrgans de la cooperativa i l’existència d’una majoria de dones del creixent equip tècnic són fets que diferencien Som Energia dins un sector fortament masculinitzat.

Som Energia (www.somenergia.coop) és una cooperativa de comercialització i producció d’energia verda que va néixer el 2010 amb el ferm propòsit de canviar l’actual model energètic cap a un de 100% renovable i democràtic. Actualment compta amb més de 83.000 persones i entitats sòcies i 119.000 contractes de subministrament elèctric a tota la Península, Illes Balears i Canàries.

Etiquetes: