PREMI NACIONAL DE TEATRE Salvador Sunyer fa un repàs del festival de Teatre

?Temporada Alta està pensat per un públic ampli?


Entrevista amb Salvador Sunyer director del festival i darrer premi Nacional de Teatre.

El Temporada Alta-Festival de Tardor de Catalunya s’ha convertit en una referència en el món de la creació escènica europea. Enguany compta amb una setentena d’espectacles de setze països diferents.

Es diferencia per ser l’únic de l’estat espanyol que fa servir una fòrmula innovadora: festival de titularitat pública, amb una gran aportació econòmica de l’empresa privada, agrupades en un Club de Mecenatge.
Reemisió de l’entrevista (publicada el dia 10 d’octubre) en motiu de l’entrega dels Premis Nacionals de Cultura