Tot el cinema en una maleta: una iniciativa de la Filmoteca de Catalunya i del Museu del Cinema per als més joves

Ambdues institucions impulsen una iniciativa conjunta per acostar el cinema a l’escola. Dues maletes de préstec gratuït permeten als docents treballar la història, els gèneres i els oficis del cinema

Els Serveis Educatius de Filmoteca de Catalunya i del Museu del Cinema de Girona sumen esforços per tirar endavant una nova eina didàctica amb l’objectiu de divulgar el cinema a les escoles. Es tracta del préstec gratuït, a les escoles de Catalunya que ho desitgin, de dues maletes didàctiques que ofereixen als docents una eina de treball que aborda diferents aspectes del cinema a l’aula a partir d’una experiència lúdica, educativa i de cultura cinematogràfica fent un recorregut pel procés creatiu i tècnic que suposa la producció d’una pel·lícula.    

La maleta “La màgia de l’animació”, adreçada especialment als alumnes de Cicle Mitjà de Primària, conté material didàctic per poder treballar els inicis del cinema a partir d’objectes pre-cinematogràfics i joguines òptiques. Amb aquesta maleta es pretén identificar nocions temporals (passat, present i futur), observar directament fets i fenòmens, entendre el comportament de la llum, narrar històries curtes, relacionar text i imatge, seqüenciar imatges, i elaborar projectes audiovisuals en grup. Aquesta maleta dissenyada pel Museu del Cinema i que ha circulat per múltiples escoles i esdeveniments amb gran èxit, s’ha readaptat perquè pugui ser més funcional, perquè pugui funcionar de manera autònoma i ser utilitzada per les dues institucions.

La maleta “7 de cinema”, pensada per als alumnes d’ESO i Batxillerat, tracta en profunditat tres temàtiques des d’una aproximació lúdica: els suports fílmics, els gèneres cinematogràfics i els oficis del cinema. Conté tres unitats didàctiques amb  activitats de diversa tipologia pensades per treballar la reflexió, l’anàlisi i la creació, amb la possibilitat de fer un cinefòrum per concloure el procés d’aprenentatge amb un visionat i el consegüent debat. La primera unitat “Sala 1. Tècnica. De què està fet el setè art’” tracta el vessant tècnic del cinema i ens permetrà conèixer la influència dels materials i tècniques a l’hora de produir un film, posant l’èmfasi en els suports analògics. A la segona unitat “Sala 2. Creativitat. Com es narren les històries’” s’aborda la creativitat al cinema per tal d’aprendre les característiques narratives, estilístiques i formals que defineixen els gèneres i subgèneres del setè art. I, la tercera, “Sala 3. Acció! Qui fa les pel·lícules’” descobreix la tasca implícita d’un rodatge, quins professionals hi intervenen i quina és la seva tasca. Aquestes  tres unitats didàctiques són independents i es poden aplicar de manera autònoma, facilitant així l’adaptació a la realitat i disponibilitat del grup.  Ha estat produïda per Eduxarxa amb un enfocament pràctic i un objectiu lúdic per fomentar la implicació de l’alumne durant tot el procés d’aprenentatge.

Aquest curs 2015-2016 s’han posat a disposició de les escoles sis maletes (3 de cada tipologia) i la iniciativa ha estat un èxit.  La Filmoteca de Catalunya i el Museu del Cinema treballen des de l’àrea dels seus Serveis Educatius per l’alfabetització audiovisual dels més joves així com per donar a conèixer i revalorar el patrimoni fílmic i cultural.