Tres peces de W. Forsythe al Mercat de les flors de Barcelona

Forsythe ha reinventat el llenguatge de la dansa portant els seus límits més enllà de L'estil neoclàssic

L’espectacle William Forsythe?s Chamber Works, que presenten a Barcelona ballarins de la companyia Forsyhte i que només s’ha representat anteriorment a Mineapolis el 2007, està format per tres peces de W.
Forsythe que ja no formen part del repertori de la companyia. Dues de les obres, The, The i N.N.N., només s’han ballat a la Forsythe Company i al
Ballet de Frankfurt; el càsting que el ballarà a Barcelona és L’original (a excepció de Georg Reichl, que serà substituït per Tilman O?donell). L’altra
peça, The Vile Parody of Adress, és la més antiga de les tres; aquesta creació s’ha ballat a altres companyies però mai en la versió que es veurà al Mercat, ja que Forsythe la vol actualitzar per a Barcelona. L’espectacle es podrà veure els dies 20 i 21 D’abril al Mercat de les flors.

Després de les funcions, la companyia oferirà un col·loqui amb el públic per tal de donar a conèixer més acuradament L’obra D’aquest coreògraf
imprescindible per entendre la dansa del segle XX.

El llenguatge del coreògraf D’Estats Units William Forsythe, amb més de 30 anys de carrera internacional, és únic i molt personal, definit com quasi
gramatical. Forsythe ha reinventat el llenguatge de la dansa portant els seus límits més enllà de L’estil neoclàssic.

THE THE
Un opulent nus articulat entre dues dones. Profundament concentrades en les corbes i les tensions dels seus cossos, ambdues ballarines entaulen amb
els seus membres una conversa en un acurat i intricat dialecte de gran bellesa.

N.N.N.N.
Es presenta com una ment en quatre parts: quatre homes en un estat de permanent i tàcita unió. Al ritme dels sobtats murmuris de la música de Thom Willems, els ballarins tracen amb els cossos una inscripció complexa i intensa. Braços, caps, torsos i cames esdevenen veus singulars, cadascuna en harmonia i en contrapunt amb L’altra. Els homes escriuen  un text de la veu del cos, primer a poc a poc i a continuació a una velocitat creixent fusionant-se en una entitat enllaçada de brassos expelits amb força i articulacions que es flexionen amb un sentit del temps penetrant i sublim.

THE VILE PARODY OFF ADDRESS

Amb la delicadesa trencada del crepuscle després de la tempesta, The Ville Parody of Address parla amb una veu que és un xiuxiueig. Els ballarins apareixen individualment en una sèrie de solos que fuetegen, esculpeixen i sospiren al llarg de tot L’espai: una sèrie D’equacions imaginades en aquest capvespre, en L’aire fi i obscur empès per la plàcida veu del narrador, amb el cap visible al fons de L’escenari.

Etiquetes:
,