Última visita comentada de l’exposició “Interaccions. Una mirada present del Fons d’Art de l’Antiga Caixa Sabadell” a l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859

Diumenge dia 13 de juliol a les 12 h Oriol Vilapuig parlarà del seu projecte “L’escena invisible”, una reinterpretació de l’obra “Maternitat” de Trini Sotos Bayarri

Oriol Vilapuig pren el quadre Maternitat de Trini Sotos Bayarri com a referent per reflexionar sobre la idea de maternitat. Els set dibuixos que componen la peça fan referència a un imaginari relacionat amb la gestació, moments pels quals tot subjecte ha passat en el cos de la mare però que difícilment pot recordar. Amb L’escena invisible, l’artista al·ludeix a un moment que ens precedeix a tots i cadascun de nosaltres, que va tenir lloc quan encara no existíem. Aquesta escena desconeguda per tot subjecte és el que Vilapuig, basant-se en els escrits de Pascal Quignard, anomena precisament l’escena invisible i és el focus on es concentra l’atenció de l’artista per a aquesta obra.

L’escena invisible es manté oculta en la peça, i és que cap de les set imatges que la formen representa aquest moment. Si entenem l’obra com un text, com una narració formada per imatges, podem dir que l’escena invisible hauria de ser, en cas que algú la pogués representar, una imatge que precediria tota la resta.

Vilapuig utilitza materials com el grafit, la tinta i el paper, que doten el resultat d’una sensació d’immediatesa i llibertat pròpia d’un esbós. Col·lecciona imatges que per diferents motius li interessen o li criden l’atenció i s’apropia d’imatges i les representa de nou, les repeteix amb la modificació inevitable que aquest acte comporta i les ordena elaborant-ne composicions.

La lectura de L’escena invisible és tan semblant a la d’un text com a la d’una pel·lícula. Les imatges es llegeixen d’esquerra a dreta, seguint un ordre establert per la col·locació de cadascuna d’elles sobre el pla de la paret, com sobre una mena de línia temporal.