"Un toque de violencia", una pel·lícula de Jia Zhang-ke

Un toc de violència


Un miner indignat es rebel·la contra la corrupció imperant al seu poble. Un emigrant que torna a casa per Any Nou descobreix les infinites possibilitats d’una arma de foc. Una bonica recepcionista d’una sauna arriba al límit quan un client ric l’agredeix. Un jove obrer va de treball en treball intentant millorar la seva vida. Quatre persones, quatre províncies. Un retrat de la Xina actual, un gegant econòmic erosionat lentament per la violència.